PINT

PINT
194  247 730 866
Kanali i vetëm zyrtar i P.I.N.T. i cili menaxhohet nga kompania AVD Digital. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë P.I.N.T., të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme:
PINT: pint.ks@gmail.com
AVD Digital: info@avddigital.com
© 2019 PINT

Video

Komentáře

    PINT