BleroOfficial

BleroOfficial
111  152 922 610
Kanali i vetëm zyrtar i Blero-s i cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë Blero-s, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme:
Connect with Blero:
Facebook:
web.facebook.com/OfficialBlero
Instagram:
instagram.com/bleromuharremi

ONIMA:
support@onima.co
© 2017 ONIMA. All Rights Reserved

Video

Komentáře

    BleroOfficial